• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

ue loga

BAZA KONKURENCYJNOŚCI NUMER 1150891

Przetarg rozstrzygnięty. pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2018 na dostawę i montaż fabrycznie nowej czopiarki do ram okien dachowych w ramach realizacji projektu „ Wdrożenie opatentowanych wyników prac B+R w celu uruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnych okien dachowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 — 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrożenie innowacji przez IMSp

BAZA KONKURENCYJNOŚCI NUMER 1150874

Przetarg rozstrzygnięty. pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2018 na dostawę i montaż fabrycznie nowej czopiarki do skrzydeł okien dachowych w ramach realizacji projektu „Wdrożenie opatentowanych wyników prac B+R w celu uruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnych okien dachowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 — 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrożenie innowacji przez MŚP.

BAZA KONKURENCYJNOŚCI NUMER 1138717

Przetarg rozstrzygnięty. pdf

 

Przetarg na dostawę i montaż fabrycznie nowej linii do impregnacji, lakierowania i suszenia elementów drewnianych do okien dachowych drewnianych w ramach realizacji projektu „Wdrożenie opatentowanych wyników prac B+R w celu uruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnych okien dachowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrożenie innowacji przez MŚP.

BAZA KONKURENCYJNOŚCI NUMER 1139047

 

Przetarg na dostawę i montaż fabrycznie nowej optymalizerki w ramach realizacji projektu „Wdrożenie opatentowanych wyników prac B+R celu uruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnych okien dachowych” w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 — 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrożenie innowacji przez MŚP.