• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

BAZA KONKURENCYJNOŚCI NUMER 1138717

Przetarg rozstrzygnięty. pdf

 

Przetarg na dostawę i montaż fabrycznie nowej linii do impregnacji, lakierowania i suszenia elementów drewnianych do okien dachowych drewnianych w ramach realizacji projektu „Wdrożenie opatentowanych wyników prac B+R w celu uruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnych okien dachowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrożenie innowacji przez MŚP.

 

 

Zamawiający:

ZFO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zambrowie
ul. Fabryczna 4, 18 – 300 Zambrów
KRS: 0000539171, NIP: 7231629960, REGON: 36056499100000,
kapitał zakładowy: 5.900,00 zł.

 

Dokumenty przetargowe:

pdf  Zapytanie ofertowe nr 5/2018 
pdf Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamowienia
pdf Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
pdf Załącznik nr 3 - oświedczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pdf Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
pdf Załącznik nr 5 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
pdf Załącznik nr 6 - wzór umowy
pdf Zmiana ogłoszenia - 25.09.2018
pdf Zapytanie ofertowe - po zmianie z dnia 25.09.2018 r.
pdf Załącznik nr 2 - formularz ofertowy - po zmianie z dnia 25.09.2018 r.
pdf Zmiana ogłoszenia
pdf Zapytanie ofertowe - po zmianie z dnia 09.10.2018 r.