• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

ue loga

BAZA KONKURENCYJNOŚCI NUMER 1150515

Przetarg rozstrzygnięty. pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2018 na dostawę i montaż dwóch fabrycznie nowych profilarek w ramach realizacji projektu „ Wdrożenie opatentowanych wyników prac B+R celu uruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnych okien dachowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 — 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrożenie innowacji przez IMŚp

BAZA KONKURENCYJNOŚCI NUMER 1150874

Przetarg rozstrzygnięty. pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2018 na dostawę i montaż fabrycznie nowej czopiarki do skrzydeł okien dachowych w ramach realizacji projektu „Wdrożenie opatentowanych wyników prac B+R w celu uruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnych okien dachowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 — 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrożenie innowacji przez MŚP.

BAZA KONKURENCYJNOŚCI NUMER 1150891

Przetarg rozstrzygnięty. pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2018 na dostawę i montaż fabrycznie nowej czopiarki do ram okien dachowych w ramach realizacji projektu „ Wdrożenie opatentowanych wyników prac B+R w celu uruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnych okien dachowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 — 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrożenie innowacji przez IMSp

BAZA KONKURENCYJNOŚCI NUMER 1128331

Przetarg rozstrzygnięty. pdf

 

Przetarg na na dostawę i montaż fabrycznie nowego systemu do odciągu wiórów i trocin w ramach realizacji projektu „Wdrożenie opatentowanych wyników prac B+R w celu uruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnych okien dachowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrożenie innowacji przez MŚP.

BAZA KONKURENCYJNOŚCI NUMER 1123691

Przetarg rozstrzygnięty. pdf

 

Przetarg na dostawę fabrycznie nowej prasy do kadrowania skrzydeł okien dachowych w ramach realizacji projektu „Wdrożenie opatentowanych wyników prac B+R w celu uruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnych okien dachowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1. Wdrożenie innowacji przez MŚP.

BAZA KONKURENCYJNOŚCI NUMER 1123635

Przetarg rozstrzygnięty. pdf

 

Przetarg na dostawę fabrycznie nowej prasy do kadrowania ram okien dachowychna dostawę fabrycznie nowej prasy do kadrowania ram okien dachowychw ramach realizacji projektu „Wdrożenie opatentowanych wyników prac B+R w celuuruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnych okien dachowych” w ramach ProgramuOperacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: PrzedsiębiorczaPolska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne,Poddziałanie 1.3.1. Wdrożenie innowacji przez MŚP.